Videot Viihde , ·


Viranomaiset ovat laatineet uuden toimintaohjeistuksen hälytysajoneuvon kohtaamiseen ja hätävilkun käyttöön.

Taustapeilistä hälytysvalot näkevän kuljettajan suositellaan pitämään oman vauhtinsa tasaisena ja kytkemään hätävilkun päälle. Nopeita jarrutuksia tai muita äkkiliikkeitä tulisi välttää. Hätävilkku otetaan pois, kun häkytysajoneuvo on ohittanut oman auton.